Workshops voor Stichting Leergeld Zutphen

Stichting Leergeld Zutphen

Logo-Leergeld-Zutphen-Ritzerveld-magagement

Leergeld Zutphen

Uitvoering geven aan 7 workshops voor de medewerkers en coördinator
van de Stichting Leergeld Zutphen in de maanden oktober/november 2015:

Van de huidige situatie naar de gewenste situatie.

Huidige situatie.

   • Veelvuldige contacten met cliënten zijn nu primair gericht op het verkrijgen van informatie over de gezinssamenstelling en financiële situatie.
   • Doel is het bepalen of er financiële ondersteuning mogelijk is op basis van de criteria van Stichting Leergeld Zutphen.

Gewenste Situatie.

   • Door het verbeteren van luistervaardigheden en gesprekstechnieken (beter) in staat te kunnen zijn de vraag achter de vraag van de cliënt te ontdekken en te verstaan.
   • Beter in staat te zijn om buiten de scope van Stichting Leergeld om (mogelijk diepere) problematische gezinssituatie (als dan niet financieel) te herkennen.
   • Op adequate wijze te kunnen doorverwijzen naar de desbetreffende instanties.

 

 

Naar overzicht alle projecten.