Bedrijfsmaatjes

Workshop Bedrijfsmaatjes een succes!

 

kuver-pc2logo groot.inddlogo-gidie-ritzerveld

 

 

 

 

Op dinsdag 28 oktober was het dan zover. De eerste workshop Bedrijfsmaatjes aan de vrijwilligers van Schuldhulpmaatje Zutphen (SHM Zutphen). Een pilot die uit moest gaan wijzen of onze insteek ook succesvol kon worden voor het scholen van meerdere vrijwilligers die als Schuldhulpmaatje actief zijn.

Zoals eerder te lezen was in onze nieuwsbrief heeft dpo2 Talent + Organisatie een workshop ontwikkeld om de vrijwilligers van SHM Zutphen te trainen om bedrijfsmaatjes te worden. Steeds meer bedrijven krijgen te maken met medewerkers met schuldenproblemen en zijn in toenemende mate op zoek naar hulp. Het initiatief voor het ontwikkelen van de workshop komt van Gidie Ritzerveld, eigenaar van Ritzerveld Management en Coaching en o.a. werkzaam als coördinator van SHM Zutphen.

“Tijdens mijn werkzaamheden als coördinator van SHM Zutphen werd ik geconfronteerd met het verzoek van een tweetal bedrijven of wij hun medewerkers die financiële problemen bleken te hebben zouden kunnen ondersteunen. Hiermee zijn een tweetal maatjes (vrijwilligers) van SHM Zutphen aan de slag gegaan. Op basis van de door hen opgedane ervaring ontstond de vraag om naast de bestaande scholing een training te krijgen die de maatjes in staat zou moeten stellen om medewerkers met financiële problemen beter te kunnen begeleiden en ondersteunen. Daaruit ontstond bij mij het idee om de trainingsmodule Bedrijfsmaatjes te (laten) ontwikkelen. De training moest interactief zijn; en gericht zijn op de zowel de specifieke en vaak complexe financiële aspecten als ook op het onderdeel P&O en communicatie. Beide aspecten vragen om specifieke deskundigheid zo bleek uit de opgedane praktijkervaring. De gesprekken die daarop volgden met Erik Bartholomeus van DPO2 en Peter Kuipers van Kuver Support hebben geleid tot een effectieve training” aldus Gidie Ritzerveld.

De workshop bestaat uit twee delen waarvan Dpo2 het tweede deel verzorgt. Het eerste deel wordt verzorgd door Peter Kuijpers. Dit deel is voornamelijk technisch – financieel. Er wordt antwoord gegeven op vragen als: “hoe ga ik om met een loonbeslag?” en “wat kan ik van de werkgever vragen op financiëel gebied?”. Daarnaast gaat Peter in op een stukje wet- en regelgeving. Gezamenlijk werken wij aan één doel: het opleiden van de vrijwilligers tot een goed Bedrijfsmaatje!

Bij het tweede deel van de workshop ligt de nadruk op waar je allemaal mee te maken kunt krijgen op het moment dat je in gesprek gaat met een werkgever. “Met wie kom ik aan tafel? Is er een P&O afdeling? En wat is dan de rol van P&O? Wat voor afspraken maak ik met de werkgever en mijn hulpvrager?” Om de deelnemers hier inzicht in te geven hebben we de workshop vormgegeven door theorie over bedrijven en P&O af te wisselen met praktijkoefeningen. Hierbij zijn verschillende communicatiewerkvormen aan bod gekomen waarbij op een laagdrempelige manier werd geoefend met luisteren, samenvatten en doorvragen. Iets wat ontzettend belangrijk is als je een schakel bent tussen werkgever en werkenemer. Daarnaast hebben de deelnemers geoefend met specifieke casussen, onder andere gericht op het voeren van een confronterend gesprek.

workshop-bedrijfsmaatje-ritzerveld-management-zutphen

Enkele deelnemers van de eerste training
.

De evaluatie is achter de rug en daaruit is gebleken dat het wat ons betreft mogelijk is om de training Bedrijfsmaatjes in 2015 breed in het land uit te rollen. Naast dat we de training willen geven aan de inmiddels meer dan 70 SHM Stichtingen zullen we ons ook richten op het bedrijfsleven en de gemeenten. Dit met het doel om medewerkers en hun werkgevers te begeleiden in het werken aan een gezamenlijke oplossing voor deze helaas groeiende problematiek.

Wilt u meer weten over deze workshop?
Neem dan contact op met mij, Gidie Ritzerveld.

 

Naar overzicht alle projecten.