Blog Detail

De Werkmakers Zutphen

  • Procesbegeleider bewonersinitiatief verduurzaming energiegebruik
  • Training omgaan met kwetsbare groepen aan energie coaches van ZutphenEnergie

De Werkmakers in gesprek met de Koning over hun buurt werkleerbedrijf in combinatie met de energietransitie en energiearmoede. Naar aanleiding van 10 jaar Hier Opgewekt.

Werkmakers Zutphen

Duurzaamheid | De Groene Marke als proeftuin.

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp waar we ons als Werkmakers mee bezig houden. Vooral doen we dat praktijkgericht en zetten we ons graag in om handen en voeten te geven aan projecten waar duurzaamheid in combinatie met werkgelegenheid een breder maatschappelijk draagvlak krijgt in alle huiskamers.

Lees meer op de website van de Werkmakers.