Ritzerveld coaching

Ritzerveld Coaching/Workshops/Expertmeetings.
Thema’s: Nieuwe werkvelden – Ondernemerschap – Positionering intra – extramuraal.
Doelgroep: Pastoraal werkers, Geestelijk Verzorgers, Zin – Professionals.
Thema: Deskundigheidsbevordering van (het team van) vrijwilligers.
Doelgroep: Vrijwilligers werkzaam binnen een non-profit initiatief gericht op kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld Stichting Leergeld Zutphen).

Uitvoeren van expertmeetings.
Het opzetten en uitvoeren van expertmeetings waarbij gebruik wordt gemaakt van de scenario methodiek die uitgaat van de reeds aanwezige kennis/ervaring van de deelnemers en samen met hen toewerkt naar praktische handelingsperspectieven.

Voor meer informatie zie projecten