Reacties

 • Deelnemers SoulFood4You – juli 2018:
   
   
  “POSITIEVE BENADERING, NIET PROBLEMATISEREND”
  “WAARDEVOLLE, KRACHTIGE, INZICHT GEVENDE EN INSPIRERENDE TRAINING”
  “ECHTE MEEDENKERS”
  “LEUK, INSPIREREND EN VERNIEUWEND”
  “PAKKENDE WERKVORMEN, MOOIE – (LEVENS) THEMA’S”
  “DENKEN BUITEN DE LIJNTJES OM”
  “BEDANKT VOOR HET ZETJE IN DE GOEDE RICHTING”
  “JULLIE STELDEN VRAGEN DIE ME ECHT AAN HET DENKEN ZETTEN”

 

 • Paulus Jansen, Bestuurslid van Leergeld Liemers – januari 2017:

  “Op 8 november en 6 december 2016 verzorgde Gidie Ritzerveld een training Interculturele communicatie voor het voltallige team van ruim 20 vrijwilligers van Stichting Leergeld de Liemers. De vraag hiernaar kwam voort uit de vrijwilligers zelf. Het aantal huisbezoeken bij statushouders is in de afgelopen twee jaar sterk toegenomen. Hierbij werden zij regelmatig geconfronteerd met andere/nieuwe gebruiken, vormen van communicatie en normen en waarden. Niet altijd wetende hoe daarop te reageren ontstond er bij de meesten de dringende vraag om antwoorden.  In de voorbesprekingen met Gidie, die al eerder cursussen had verzorgd voor vrijwilligers van Stichtingen Leergeld, kwam naar voren dat in eerste instantie aandacht voor en het zich bewust zijn van de eigen vormen van communiceren een belangrijke voorwaarde is alvorens te gaan kijken naar die van anderen. Om die reden bestond de eerste training vooral uit het samen doorlopen van de basale aspecten van communicatie. Enkelen hadden een dergelijke training drie jaar geleden al een keer doorlopen. Hoewel de uitgangspunten bij hen wel bekend waren, bleek uit de enthousiaste deelname aan de oefening dat ook zij weer nieuwe inzichten hadden opgedaan. De deelnemers kregen de gehele sessie voldoende ruimte om eigen ervaringen en ideeën wederzijds uit te wisselen.
   Tijdens de tweede trainingsbijeenkomst ging Gidie vooral in op bewustmaking van ieders eigen gedrag, normen en waarden. In groepjes van vijf werd gepoogd een lijst van 10 onderwerpen/zaken op te stellen die men als het meest typisch voor Nederland/Nederlanders beschouwde. Denk aan zaken als polderen, slechts één koekje bij de koffie, vingerwijzen e.d. Naast dat de lijsten nogal van elkaar verschilden, bleek ook dat het zeer bepalend was of je enkel uitging van je eigen beelden of dat je je voorstelde hoe een niet-Nederlander naar “ons” kijkt. Het blijkt in dat laatste geval dan toch een hele kunst om je eigen wereldbeeld los te laten. En wat weten we nu eigenlijk écht van niet-Nederlanders? Een aantal aanwezigen had graag juist daarop een antwoord willen krijgen: Wat kan ik concreet verwachten als ik aanbel bij een Syriër of een gevluchte Irakees? Hoe moet ik reageren m.b.t. al of niet handen schudden, of andere voor mij vreemde gewoonten? Belangrijk is te beseffen dat het niet vreemd is dat mensen uit andere streken nu eenmaal anders denken, voelen, ervaren, handelen en leven dan wij dat gewend zijn. Tijdens het huisbezoek is het allereerst van belang daarover niet te gaan oordelen. Vraag als je iets niet weet of begrijpt. En gebruik je eigen achtergrond niet als meetlat voor goed of kwaad.De betrokkenheid van de deelnemers was bij beide bijeenkomsten groot. De wens om wat handvatten aangereikt te krijgen konden sommigen na afloop echter toch nog niet helemaal loslaten. Maar zeker is wel, dat een bewustwording van betrekkelijkheid van de onze eigen “realiteit” een goede onderlegger is voor het succesvol communiceren met mensen met een ander culturele achtergrond. Daartoe heeft Gidie met deze training naar volle tevredenheid bijgedragen.”

 

 • Gerrit Donderwinkel, Coördinator Leergeld Zutphen – Brief aan collega’s – december 2015:

  “Beste collega’s,
  Tijdens onze regio vergadering in Nijmegen hebben wij het ook nog gehad over het geven van workshops aan onze vrijwilligers, zowel voor de mensen die op kantoor werken als voor de intermediairs. Wij hebben als Leergeld-Zutphen de afgelopen weken 5 workshops gehad voor kantoorpersoneel en intermediairs en tevens 2 workshops voor de coördinator.De workshops werden geleid door Dhr. Gidie Ritzerveld van Ritzerveld management & coaching te Warnsveld. De workshops werden als zeer verfrissend en prettig ervaren. Er was een duidelijke lijn in de bijéénkomsten en wij vonden dat dhr. Ritzerveld het heel professioneel deed, zonder daarbij heel dwingend aanwezig te zijn. Telkens was er weer een terug schakeling naar de vorige workshop. Hij gaf ons de ruimte om ook onze eigen mening te ventileren, waardoor wij als vrijwilligers elkaar ook beter zijn gaan leren kennen.Mochten er onder jullie Leergelden zijn die ook met de gedachte rondlopen voor een opfrissend workshop dan kan ik Ritzerveld management & coaching zeer aanbevelen. Jullie kunnen eventueel contact opnemen via telefoonnummer 06-83039005 of via gidieritzerveld@gmail.com
  Namens Leergeld-Zutphen wens ik jullie prettige Kerstdagen en een zeer voorspoedig 2016.
  Gerrit Donderwinkel

  Coördinator Leergeld-Zutphen”

 

 • Gerrit Donderwinkel, Coördinator Leergeld Zutphen – november 2015:

  “Een aantal van ons stonden in beginsel wat sceptisch tegenover de cursus, mede omdat een aantal van ons dit ook diverse malen via het werk hadden moeten volgen. De vijf bijeenkomsten werden als zeer prettig ervaren en de behandelde stof was eigenlijk een opfrissing van cursussen die wij in het verleden ook al hadden gehad. Er was een duidelijke lijn in de bijeenkomsten en wij vonden dat Gidie Ritzerveld het heel professioneel deed, zonder daarbij heel dwingend aanwezig te zijn.
  Telkens was er weer een terug schakeling naar de vorige workshop. Hij gaf ons de ruimte om ook onze eigen mening als groep te ventileren, waardoor wij als vrijwilligers elkaar ook beter zijn gaan leren kennen. Belangrijk is geweest dat er ook bepaalde zaken zijn benoemd die iedereen belangrijk vond.
  Er is ook een vergadering uit voort gekomen die het bestuur dwingt, ook tot actie over te gaan, om er voor te zorgen dat Leergeld Zutphen ook de komende jaren van waarde kan zijn voor de kinderen uit gezinnen die op bijstandsnivo leven. De 2 workshops die ik heb mogen volgen als coördinator heb ik ook als zeer waardevol ervaren. Het heeft mij inzicht gegeven in mezelf en tevens hoe ik mij kan profileren als coördinator binnen onze groep.
  Namens de collega’s van stichting Leergeld-Zutphen wil ik jou nogmaals bedanken voor deze workshops.”

 

 

 • Jack Steeghs, alias vroedman.nl, heeft Gidie Ritzerveld ingeschakeld als sparringpartner om eigen bedrijf meer focus te geven:

  “Gidie heb ik in 2014 enigszins leren kennen via een netwerk i.o. met de naam ‘voorbijdeonteigening.nl.’ Echte samenwerking is ontstaan door een tweet in november 2014 waarin ik hulp zocht om mijn focus beter scherp te kunnen stellen: Gidie reageerde en ik ben op zijn aanbod ingegaan.
  Het resultaat na 4 gesprekken van 1 1/2 uur is een focus die op mijn lijf geschreven is én waar ik zakelijk mee voor de dag kan komen: Boerenpastoraat.
  Gidie heeft het vermogen om in de schoenen van een pionier te gaan staan én tegelijkertijd voldoende afstand te bewaren om hem het handelingsperspectief te geven dat nodig is om te kúnnen pionieren als reli-ondernemer.  Vanuit mijn jarenlange werkervaring in de wereld van kerk en samenleving weet ik dat die combi in het reli-domein weinigen is gegeven. Kortom: Ik vind Gidie een aanbevelingswaardige sparringpartner voor jou als jij er als reli-pionier écht voor wil gaan. Gewoon doen!”

 

 • Madelinde Krantz, Geestelijk Verzorger en deelnemer aan de workshop:
  De zelfstandig ondernemende theoloog/religiewetenschapper en de markt!
  Ondernemerschap als noodzakelijk kwaad of inhoudelijke uitdaging? van 23 september 2014:

  “Gidie is voor mij herkenbaar door zijn creatieve, bevlogen  en professionele manier van werken. Hij liet mij steeds wat verder kijken dan dat ik zelf kon zien. Daarnaast maakte hij helder wat hoofdzaak en bijzaak is, waardoor ik het overzicht niet verloor. Als je als zelfstandig ondernemer begint is zo’n steun zeer welkom. Voor mij was Gidie een soort ‘Tomtom, die niet alleen de weg wijst maar je ook het mooie langs de kant van de weg laat zien’. Door de werkwijze van Gidie kreeg ik meer (zelf) vertrouwen en bleef ik geïnspireerd.”

 

 • Mieke van ’t Hoog, Religiewetenschapper/Onderzoeker en deelnemer aan de workshop:
  De zelfstandig ondernemende theoloog/religiewetenschapper en de markt!
  Ondernemerschap als noodzakelijk kwaad of inhoudelijke uitdaging? van 23 september 2014:

  “Ik kijk terug op een leerzame workshop.”

 


 

Deel via onderstaand formulier uw ervaring met Ritzerveld management en coaching.
Alvast bedankt!

Privacy Policy

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw Reactie