Publicaties

2022:

De Werkmakers in gesprek met de Koning over hun buurt werkleerbedrijf in combinatie met de energietransitie en energiearmoede. Naar aanleiding van 10 jaar Hier Opgewekt.

2021:

De WerkMakers aan de slag met wijkgericht werken in het Waterkwartier

De pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling is onderdeel van het grote programma Krachtig Zutphen en het doel hiervan is de economische zelfstandigheid van inwoners vergroten, de afhankelijkheid van publieke middelen verkleinen en de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Projectleider Gidie Ritzerveld van De WerkMakers voert de pilot uit. Samen met zijn collega’s Piet van Veen en John Verheijen heeft hij in de wijk in een klein pand tussen de historische arbeidershuisjes een werkleerbedrijf opgezet.

Lees hier de publicatie van een interview met Gidie Ritzerveld.


2020:

De Stentor 27-02-20:
Krantenartikel “Groene stroom levert Zutphenaren met een smalle beurs 120 euro op”

Vrijdag 10 januari 2020 heb ik met succes de training merkopstellingen bij Wim Jurg mogen afronden.
Een indrukwekkende reis die wat mij betreft nog lang niet is afgerond!

Gidie Ritzerveld Training merkopstellingen

2017:

‘Voedsel voor de Ziel’ bijeenkomsten.
Samen eten – ontmoeten – ervaringen delen
Begeleiding: Gidie Ritzerveld, theoloog en coach en Lea Adriaans, coach bij werk- en levensvragen.
Zij hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijke interesse in zingeving en levenskunst.


2016:

Studiedag “Inzoomen”.

Klik hier voor het inzien van het volledige verslag.


2015:

Krantenartikel over Jobhulpmaatje in de Zutphense Koerier juni 2015.
Krantenartikel over Jobhulpmaatje in de Zutphense Koerier juni 2015.

2014:

In het oog in het hart, Geestelijke Verzorging 2.1.


1995:
Herdenkingsbundel Etty Hillesum. Vreemdelingen ‘ontheemd en ongewenst’?
De frappante gelijkenissen tussen onderdelen van het beleid van de overheid inzake de opvang van joodse vluchtelingen vlak voor de 2e wereldoorlog en het steeds strenger wordende asielbeleid in de jaren negentig.
Auteurs: Gidie Ritzerveld, Andreas Burnier, Werner Stertzenbach, Tamarah Benima, Loed Lossen s.j.


Voor meer details zie mijn LinkedIn profiel.