Over Gidie Ritzerveld

Opzetten van initiatieven gericht op kwetsbare groepen in de samenleving.
Als people manager/coördinator put ik uit veelvuldige ervaringen als projectleider in Ghana (6 jaar) (West – Africa) en als coördinator/directeur/directeur bestuurder bij Vluchtelingenwerk (21 jaar).
Voor mij staat de aanwezige kennis, expertise en betrokkenheid van medewerkers (al dan niet betaald en of vrijwillig) centraal.

Het realiseren van initiatieven waarbij de opbouw van een passend organisatorische setting (o.a. beweging/stichting en of coöperatie) centraal staat.

Het realiseren van een passend team voor de uitvoering dat maximaal ondersteund wordt in zijn werkzaamheden met als vast onderdeel regelmatige intervisie bijeenkomsten.