Partners

Werkmakers

We verbinden mensen die nu nog te vaak langs de kant staan aan zinvol, duurzaam en betaald werk. We sluiten aan bij de mogelijkheden en wensen van dié mensen die willen werken.