Blog Detail

Opzetten en uitvoeren van expertmeetings

2017

  • In opdracht van het Wetenschappelijk insitatuur van het CDA  2 expertmeeting “ Omaan met het Vluchtelingenvraagstuk” opgezet en uitgevoerd.