Bijdrage aan de Zutphense Samenleving

Ritzerveld Management en Coaching zet zich in voor:

torenfonds-zutphen-gidie-ritzerveld

Torenfonds – Lokaal fonds Zutphen-Warnsveld 


Coach-4-you-Gidie-Ritzerveld

Coach4you is een preventief mentorproject in het kader van voortijdig schoolverlaten. Er verlaten nog steeds te veel jongeren de school zonder een startkwalificatie. Ondanks een lichte daling in 2007 is het probleem nog steeds actueel en blijft het een aandachtspunt van het kabinet. Coach4you zet gekwalificeerde coaches in om de leerling uit groep 8 vanaf de laatste drie maanden op de basisschool tot maximaal het 1e trimester van het 2 jaar van het voortgezet onderwijs te begeleiden bij onderwerpen als: planning – en maken van huiswerk, werken in teamverband etc.
Ik ben als coach op vrijwillige basis aan dit project verbonden.


Stadswerkplaats-Zutphen-Gidie-Ritzerveld

 

 

 

 

De Stadswerkplaats Zutphen wil uitgroeien tot een open werkplaats waar de mogelijkheid wordt geboden om samen gebruiksvoorwerpen te maken en te repareren. Deze werkplaats staat ook ten dienste van ambachtelijke cursussen. Stadswerkplaats Zutphen is gevestigd in de voormalige voetbalkantine van FC Zutphen aan de Waarden 309, vlakbij de IJssel.
Ik was van augustus 2015 tot en met maart 2017 op vrijwillige basis penningmeester van het bestuur.