Categorie: Afgeronde projecten

Gastdocent Hogeschool Windesheim

2019 – 2020

 • Gastdocent Hogeschool Windesheim (sept 2019 – maart 2020)

  Verzorgen voor studenten theologie en levensbeschouwing de minor “presentie” en de minor “ondernemen in de context”

Jobhulpmaatje Zutphen

2016 – 2019

 • Als coordinator het maatjesproject voor begeleiding van werkzoekenden opgezet en met en team van vrijwilligers (Jobhulpmaatjes) met succes uitgevoerd. Helaas vanwege gemeentelijk bezuinigingen in 2019 moeten stopzetten.

Gastdocent Hogeschool Saxion

2018

 • Verzorgen van gastlessen financiële problemen/stress als belemmering bij re-integratie

Training SoulFood4You

2018

 • Opzetten en uitvoeren van een training gericht op jong volwassen in het omgaan met o.a. keuzestress/verwachtingspatronen.

Werkgroep Kerk en Vluchteling

2018

In opdracht van het interkerkelijk platform Zutphen een maatjesproject voor de ondersteuning van asielzoekers in het AZC Zutphen.  Taken waren o.a.

 • Werving en selectie van maatjes
 • Leiden van maandelijkse intervisieavonden
 • Eerste aanspreekpersoon naar externe instantie en instellingen
 • Fondsenwering
 • Individuele ondersteuning van maatjes.

Gastdocent Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

2017

 • Verzorgen van een Workshop positionering van de Geestelijk Verzorger/Theoloog
 • Geven van een workshop voor theologiestudenten gericht op het verkennen ven nieuwe werkvelden en hoe daar jezelf in als startende pastoraal werker, zinprofessional  te positioneren. Titel van de workshop was “ Positionering waarom zou ik” .

Opzetten en uitvoeren van expertmeetings

2017

 • In opdracht van het Wetenschappelijk insitatuur van het CDA  2 expertmeeting “ Omaan met het Vluchtelingenvraagstuk” opgezet en uitgevoerd.

Inspiratiedag

2017

 • In opdracht van de PKN het opzetten en uitvoeren van een Inspiratie dag “ wat bezielt je” voor leden van de PKN Zutphen.

Bijeenkomsten “Voedsel voor der Ziel”

2017

 • Opzetten en uitvoeren van 4 Voedsel voor de Ziel bijeenkomst gericht op onderlinge uitwisseling van levenservaring en levensvragen in combinatie met een goede maaltijd.

de Conferentie – Parade op het kroondomein van zin en levenskunst

2016

Gastdocent Rijksuniversiteit Groningen

2016

 • Het verzorgen een workshop voor theologiestudenten over positionering in een veranderende samenleving met als titel: “ Positionering waarom zou ik”

Training aan de stichting Leergeld Zutphen

2015

 • Opzetten en uitvoering van een training aan de vrijwilligers gericht op deskundigheidsbevordering zowel in de omgang met de doelgroep als de eigen teamontwikkeling. Het betrof een 6-daagse training.

Training Bedrijfsmaatje

2015

 • Opzetten en laten uitvoeren van de Training Bedrijfsmaatje
 • Deze training is specifiek gericht op de ondersteuning van maatjes bij Schuldhulpmaatje Zutphen die werknemers met financiële problematiek ondersteunen.

Als lid van het platform voor geestelijk verzorgers “ Voorbij de Onteigening”

2015

 • Opzetten en mee uitvoeren ven de Conferentie “Spiegels”